Servicii de expertiză economicăAprecierea imparțială a realităților economice

> Expertize judiciare dispuse de instanţe;

> Expertize fiscale judiciare;

> Expertize cu caracter economico - financiar.