Servicii de consultanţă fiscalăOptimizarea afacerii tale

> Consultanţă fiscală în domeniul impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti (impozitul pe profit, impozitul pe venitul nerezidenţilor, taxa pe valoarea adaugată, impozite şi taxe locale, etc.);

> Consultanţă în aplicarea acordurilor internaţionale cu privire la evitarea dublei impuneri;

> Interfaţă cu autorităţile fiscale şi asistenţă la desfăşurarea controalelor fiscale, la solicitarea companiei;

> Întocmirea actelor, reprezentarea clientului în derularea căilor administrative de atac şi evaluarea permanentă a consecinţelor economice ale soluţiilor şi demersurilor juridice;

> Informări legislative prelucrate;

> Soluţii de optimizare a costurilor fiscale;

> Consultanţă punctuală privind optimizarea serviciilor financiare.