Servicii de contabilitateReflectarea corectă în cifre a afacerii tale

1. Servicii de contabilitate

> Contabilitate financiară în conformitate cu standardul românesc de raportare;
> Contabilitate financiară în conformitate cu IFRS (International Financial Reporting Standards) sau alte cadre de reglementare;
> Situaţii financiare potrivit cadrului de raportare solicitat de către client şi alte situaţii manageriale solicitate.

2. Servicii legate de implementarea soft-ului SAP

Acordarea de asistenţă în implementarea şi adaptarea softului SAP la standardele româneşti de contabilitate